VOLEJTE zdarma


Co je insolvenční portál ČR

sos Insolvenční portál ČR vznikl jako nezávislá aktivita skupiny insolvenčních správců, advokátů a daňových poradců, jež na základě zkušeností ze své praxe chtěli nabídnout široké věřejnosti informace týkající se citlivé oblasti jejich života, finančních potíží a pomoci případně nabídnout legální řešení dle insolvečního zákona. Postupem času se portál stal prostředkem komunikace pro velké množství zájemců o informace týkajících se oddlužení , nebo chcete-li, osobního bankrotu a obecně insolvenčního práva.

POZOR NA NEKVALIFIKOVANÉ PORADCE

prázdné kapsy S rozvojem problematiky oddlužení se totiž bohužel začala velice rozvíjet i nabídka služeb různých poradenských firem, jejichž kvalita je mnohdy velice problematická a vzdělání tzv. poradců těchto firem zcela nedostačuje pro zvládnutí právní problematiky spojené s oddlužením.  V praxi se insolvenční správci často setkávají s radami zcela nekvalifikovaných „odborníků“, které ovšem mohou mít pro samotného dlužníka fatální následky.

Samostatnou kapitolou je pak snaha některých subjektů doslova parazitovat na již tak složité finanční situaci dlužníků. Odměny požadované některými poradci za zpracování insolvenčních návrhů a poradenskou činnost jsou nepřiměřeně vysoké a zcela neodpovídají rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb.

paragraf

Smyslem portálu je nabídnout všem subjektům, které se dostaly do finanční tísně a zvažují možnost řešení situace dle insolvenčního zákona základní potřebné informace a nabídnout zpracování všech podkladů za adekvátní a přiměřenou cenu.- spolupracujeme s kancelářemi insolvenčních správců

- garance právní kvality poskytovaných služeb

- zkušenosti již od r.2009, kdy vznikly oddlužení

prazdna peněženka

Poskytli jsme již více než 5000 nezávazných KONZULTACÍ ZDARMA a POMOHLI k úspěšnému oddlužení pro 867 jednotlivců a domácností.
POMŮŽEME I VÁM.
Volejte zdarma a my Vám do 24 hod navrhneme řešení.

konultace zdarma
Kontakt na Vás - mail, telefon


Další kontakt na Vás - mail, telefon a pod.


Váš vzkaz, dotaz


NA VAŠÍ ZPRÁVU BUDEME REAGOVAT V BĚŽNÉ PRACOVNÍ DOBĚ DO 24 HODIN A NAVRHNEME VÁM DALŠÍ POSTUP


Abychom se byli schopni reagovat optimálně, uveďte prosím alespoň email a tel.kontakt. Dále uveďte alespoň PSČ, případně další údaje, které nám pomohout pochopit Váš dotaz, problém, nebo situaci.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Tímto prohlašujeme, že veškeré osobní údaje získané prostřednictví tohoto portálu považujeme za přísně důvěrné. Tyto údaje máme výhradně pro naší potřebu a zavazujeme se je neposkytnout třetí osobě.

POMOHLI JSME MNOHA JINÝM, POMŮŽEME I VÁM.
Tlačítko
Partnerem projektu je www.e-drazby.cz, elektronické dražby pro každéhoVOLEJTE zdarma
Tyto stránky provozuje:
ESOF s.r.o., Čechova 1100, 50002 Hradec Králové, IČ 455 38 476, DIČ CZ45538476, email: esofZavináčesof.cz, www.esof.cz
Společnost ESOF s.r.o. není poskytovatelem služeb, které jsou případně na portálu nabízeny. Tyto služby jsou zajišťovány prostřednictvím třetích osob.


Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com